SAVJETI ZA PEČENJE

Nekoliko savjeta za kuhanje i pečenje u krušnim pećima


U Sunday pećima od visokokvalitetnih vatrootpornih materijala, možete kuhati i peći prema velikom broju tradicionalnih talijanskih receptura!

Postoje dvije osnovne metode kuhanja i pečenja:

  • pečenje na izravnoj toplini vatre

  • kuhanje korištenjem neizravne topline i temperature

Prva metoda idealna je za pečenje mesa, ribe i naravno, prave talijanske pizze iz krušne peći!

Druga metoda koristi polagani prijenos topline putem zidova vatrootpornog materijala za pečenje kruha i druge delikatne hrane kao npr. šunke 


undefined